Schoolcontactpersoon en ouderfunctionaris

Schoolcontactpersoon

De schoolcontactpersoon (SCP) is een bekend en vertrouwd gezicht voor het hele schoolteam.
De SCP is een professional die flexibel is en aansluit bij datgene wat op de desbetreffende school nodig is. Bij PPO Rotterdam is er nadrukkelijk geen blauwdruk voor de werkwijze van de schoolcontactpersoon. Afstemmen en samenwerken met de school is altijd het uitgangspunt. De schoolcontactpersoon bespreekt samen met de school de invulling van het schoolbudget en welke ondersteuning geboden kan worden. 

Als voorbeeld:
De schoolcontactpersoon neemt deel aan de onderwijszorgoverleggen op school, de SCP observeert leerlingen in de klas en stemt met de leerkracht af hoe het onderwijs het best vormgegeven kan worden, de SCP kan in overleg met school en ouders arrangementen inzetten, zoals ambulante begeleiding, leesbehandeling of een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis)onderwijs

Ouderfunctionaris

De ouderfunctionaris zorgt voor een prettige communicatie tussen ouders en school. Er komen incidenteel situaties voor waarbij enige begrenzing op zijn plaats is en de ouderfunctionaris is bij uitstek geschikt deze taak op zich te nemen. Hun inzet kan dan te vergelijken zijn met die van ‘mediator’, waarbij het belangrijk is dat zij proberen te de-escaleren en juridiseren te voorkomen.

OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP)?
Voor kinderen in het S(B)O wordt er altijd een OPP opgesteld, maar ook voor kinderen die een aangepast onderwijsprogramma volgen of wanneer een school een arrangement aanvraagt bij PPO Rotterdam. Wil je meer weten? Bekijk de factsheet OntwikkelingsPerspectief Plan (OPP) van PPO Rotterdam.