Rol van PPO Rotterdam

Wanneer een kind ondersteuning nodig heeft die niet geboden kan worden vanuit de basisondersteuning kan een beroep worden gedaan op PPO Rotterdam. Dit noemen we de extra ondersteuning. Binnen PPO Rotterdam vormt de schoolcontactpersoon (SCP) de schakel naar deze extra ondersteuning.

PPO Rotterdam bestaat uit 9 Onderwijs Arrangeer Teams (OAT’s). De OAT’s bieden extra ondersteuning aan leerkrachten, scholen, ouders en kinderen door maatwerk te leveren. Ieder OAT is samengesteld uit mensen met verschillende expertises en vaardigheden. Daarnaast zijn bijna alle PPO-medewerkers ook werkzaam als schoolcontactpersoon.

PPO Rotterdam en de scholen werken samen vanuit het Rotterdamse model. De ondersteuningsvraag van het kind staat altijd centraal. We kijken in gezamenlijkheid wat het kind nodig heeft om tot leren en ontwikkelen te komen.

Schoolcontactpersoon (SCP) als schakel
Ieder OAT is samengesteld uit mensen met verschillende expertises en vaardigheden. Daarnaast zijn bijna alle PPO-medewerkers ook werkzaam als schoolcontactpersoon (SCP).

De SCP is heel laagdrempelig toegankelijk voor alle Rotterdamse basisscholen. Bij voorkeur wordt de SCP in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zodat de activiteiten zoveel mogelijk preventief kunnen plaatsvinden. Door een preventieve aanpak wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van escalatie of het ontstaan van handelingsverlegenheid en anderzijds ingezet op het verminderen van bureaucratie (omdat bij preventieve inzet geen Ontwikkelingsperspectief (OPP) nodig is).  Alle schoolcontactpersonen zijn verbonden aan een aantal scholen en komen wekelijks of tweewekelijks op school. Er wordt zoveel mogelijk preventief gewerkt, in de klas en in samenwerking met de leerkrachten, ib’ers, de leerlingen en hun ouders. 

Mogelijkheden in ondersteuning
Afhankelijk van de ondersteuningsvraag gaat de SCP, in overleg met de school, kijken welke vorm van ondersteuning het meest passend is. Hier zijn op hoofdlijnen drie varianten mogelijk:

  1. Expertise vanuit PPO Rotterdam 
  2. Budgetten vanuit PPO Rotterdam 
  3. TLV aanvraag voor SO of SBO 

SISA
SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. Via SISA maken organisaties, indien nodig, hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. PPO Rotterdam vindt het belangrijk om met andere betrokken instanties en ouders samen te werken. 

PPO Rotterdam geeft een signaal af in SISA als:

  • PPO betrokken is bij een leerling die thuis zit
  • PPO betrokken is bij een leerling en er is veel aan de hand op school en/of thuis

Klik hier voor het SISA-protocol