TLV aanvraag voor SBO of SO

De visie van PPO Rotterdam is om alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Daar waar het kan (met ondersteuning) op reguliere basisscholen in de eigen wijk. Voor een aantal kinderen is een onderwijsplaats in het speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) het meest passend.
Voor deze kinderen kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden aangevraagd. Voor aanvraag TLV SO kan met toestemming van de ouders ook tegelijkertijd aangemeld worden bij de Centrale aanmelding en toeleiding SO.

Hoe de TLV procedure verloopt, staat beschreven in het draaiboek TLV.
Hierin bevinden zich onder andere ook de volgende bijlages:
– De inhoud van een OPP
– Richtlijn bekostigingscategorieën
– Checklist deskundigenadvies
– Model bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring

Externe aanmeldingen

Als er een passende school in Rotterdam gezocht wordt voor een leerling die nog niet in Rotterdam op school zit (leerling zit buiten Rotterdam op school of is niet leerplichtig), dan kan PPO Rotterdam daarbij helpen.

Neem daarvoor contact op met het OAT van het (postcode) gebied waar de leerling woont of gaat wonen. Voor het telefoonnummer of emailadres kunt u contact opnemen met de balie van PPO Rotterdam: 010-3031400.

OAT Hoogvliet: postcode 3191 – 3195
OAT Delfshaven: postcode 3022 – 3029
OAT Kralingen-Crooswijk: postcode 3061 –  3063, 3031, 3034
OAT Hillegersberg-Overschie-Schiebroek: 3051 – 3054, 3042 – 3045, 3055
OAT Feijenoord: postcode 3071 – 3075
OAT Alexander: Postcode 3064 – 3069, 3059
OAT Charlois: postcode 3081 – 3086
OAT Centrum Noord: 3011 – 3014, 3032 – 3033, 3035 – 3039
OAT IJsselmonde: postcode 3076 – 3076

Vragen? 

  • Inhoudelijke procedure: Rotterdamse scholen kunnen met hun vragen terecht bij de SCP-er van de school. Externe scholen: benader hiervoor de externe deskundigen van het (toekomstige) woonOAT. Zie hiervoor het kopje “Externe aanmeldingen”.
  • Kindkans m.b.t. TLV: vragen via het ticketsysteem
  • E-mailadres voor scholen en andere professionals: tlv@pporotterdam.nl