Pilot Perspectief in Praktijk

Binnen het verzorgingsgebied van PPO Rotterdam hebben we te maken met 11, 12 en 13-jarige thuiszitters die moeilijk of niet meer plaatsbaar zijn op reguliere scholen of het S(B)O. Met de pilot Perspectief in Praktijk onderzoeken we of CVO Accent Centrum een passende onderwijsplek met perspectief in het praktijkonderwijs kan bieden.

Voor meer informatie over CVO Accent, kijk de onderstaande video.

Het doel van deze pilot is: leerlingen toeleiden naar het weer volgen van onderwijs om van daaruit te onderzoeken hoe we deze leerling een nieuw perspectief op schoolsucces kunnen geven. De toeleiding die met deze pilot gerealiseerd wordt, is bestemd voor (Rotterdamse) leerlingen van scholen uit het verzorgingsgebied van PPO Rotterdam.

CVO Accent Centrum schrijft de leerlingen in die met deze pilot worden toegeleid in (neemt de zorgplicht op zich) en richt het onderwijs vervolgens naar eigen inzicht in voor deze leerlingen. Wanneer je als school overweegt of deze pilot iets kan betekenen voor een leerling waarvoor je zorgplicht hebt, neem dan contact op met de schoolcontactpersoon om de te nemen stappen af te wegen.’