Klankbordgroep

In de klankbordgroep van PPO Rotterdam nemen intern begeleiders en directeuren deel. Deze groep bestaat gemiddeld uit 12 personen. Daarbij streven we naar een evenwichtige verdeling over de stad en de besturen.

De taak van de klankbordgroep, ‘het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder van PPO Rotterdam aangaande inhoudelijke en organisatorische zaken.’ Binnen de klankbordgroep PPO Rotterdam behouden directies en intern begeleiders de mogelijkheid om met de eigen groep over (inhoudelijke) ontwikkelingen te spreken en hierover een mening te vormen.