Expertise vanuit PPO Rotterdam

Scholen kunnen PPO Rotterdam vragen om ondersteuning te bieden. De ib’ers, leerkrachten en schooldirectie bespreken samen met de schoolcontactpersoon welke ondersteuning nodig is. De ondersteuningsvraag van het kind staat altijd centraal. We kijken in gezamenlijkheid wat het kind nodig heeft om tot leren en ontwikkelen te komen.