Dekkend netwerk

Als Samenwerkingsverband zorgen we voor een dekkend netwerk aan voorzieningen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dat betekent dat er in Rotterdam voor alle leerlingen in het primair onderwijs een passende onderwijsplek realiseerbaar moet zijn. Of het nu in een reguliere of speciale onderwijssetting is en of je nu voor 1% of 100% onderwijs kunt volgen.

Onderstaand kaartje geeft weer op welke manieren PPO Rotterdam, samen met het scholenveld, extra inzet om een dekkend netwerk te realiseren. Wanneer je op het icoontje linksboven in de grijze balk klikt, krijg je een uitklapmenu waarin je de verschillende categorieën ziet:

  • ONZE-aanpak: Dit zijn de 7 scholen die participeren in het project de ONZE-aanpak. Binnen dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en zorg. Meer informatie over de ONZE-aanpak vind je hier.
  • Budget inclusief: Dit is een overzicht van de scholen de vanuit dit budget een aanvraag ‘inclusieve school’ hebben gedaan en toegekend hebben gekregen. Daarnaast worden vanuit het budget inclusief ook de leerrechtpilots bekostigd.
  • Rotterdam Gaaf!: Dit zijn de scholen die verbonden zijn aan het project Rotterdam Gaaf! wat zicht richt op het creëren van een dekkend netwerk voor begaafde leerlingen. Deze scholen bieden ofwel een deeltijdarrangement begaafdheid aan of zijn aangewezen als HUB.
  • Herstart Junior is een kortdurend intensief onderwijsarrangement (maximaal 16 weken) specifiek voor leerlingen (6- 14 jaar) die belemmerd worden in hun functioneren op een reguliere school door (gedrags)problemen en dreigen uit te vallen. PPO Rotterdam heeft een hele Herstartgroep (maximaal 14 plekken tegelijk) ingekocht bij de Piloot. De aanmelding verloopt via de schoolcontactpersoon.
  • KANS is een tijdelijke onderwijsvoorziening voor (dreigende) thuiszitters in de basisschoolleeftijd (4-14 jaar). De KANS-groepen zijn een initiatief van de RVKO waarin nauw samengewerkt wordt met PPO Rotterdam. Er zijn twee KANS locaties (gemiddeld 15 leerlingen per groep). De aanmelding verloopt via de schoolcontactpersoon.