Privacybeleid

Algemeen

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid door PPO Rotterdam samengesteld. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en kan niet als advies worden beschouwd. Aan deze informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of er kan geen aanspraak op worden gemaakt. PPO Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van PPO Rotterdam.

E-mail

De informatie die PPO Rotterdam per e-mailbericht of via formulieren op de website, van de vragensteller krijgt, wordt vertrouwelijk en volgens het privacybeleid van PPO Rotterdam behandeld. Dit beleid is gebaseerd op de Nederlandse wetgeving.

Externe links

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan PPO Rotterdam worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. PPO Rotterdam heeft geen zeggenschap over deze websites. Zij is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kunt u melden via info@pporotterdam.nl.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookiebeleid

Bekijk hier ons Cookiebeleid: https://pporotterdam.nl/cookiebeleid/

Auteursrechten

Voordat gebruik mag worden gemaakt van informatie van deze website dient vooraf toestemming te worden verleend door PPO Rotterdam. De website bevat informatie (grafische voorstellingen, foto’s, gegevens en andere materialen) die door het merkenrecht, auteursrecht of een ander eigendomsrecht wordt beschermd.