Ondersteuningsplanraad (OPR)

Onze Ondersteuningsplanraad bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam.

Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs.

De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 10 leden van wie 5 ouders en 5 personeelsleden. 

Oudergeleding
Ayten Zor | Heijbergschool | SPCOHS
Lidewey Zondag | Emmaschool en Mr. Schats Noord | SPCOHS en Horizon
Samira Agherda | Hildegardisschool | RVKO
Amrita Chahal | Globetrotter Katendrecht | RVKO
Katrien Buijsse | Fridtjof Nansenschool | BOOR

Personeelsgeleding
Dianne Hondorp | Tyltylschool | BOOR
Tessel Grootendorst | BOOR
Janniek van den Berg | Fatimaschool | RVKO
Eric Heugens | OBS De Pijler | BOOR
Simone Loohuis | BOOR
Irma de Carpentier | De Klimop | BOOR (tot eind schooljaar 22/23)

Vergadermomenten schooljaar 2022 -2023:

Dinsdag 20 september
Dinsdag 15 november
Dinsdag 17 januari
Dinsdag 14 maart
Dinsdag 23 mei
Dinsdag 27 juni