Ondersteuningsplanraad (OPR)

Onze Ondersteuningsplanraad bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam.

Het samenwerkingsverband heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig met betrekking tot de vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan. Maar ook kan de Ondersteuningsplanraad onderwerpen die zij belangrijk vindt met het bestuur van het samenwerkingsverband bespreken of op eigen initiatief adviezen geven. Het instellen van een Ondersteuningsplanraad wordt ook voorgeschreven door de Wet Passend Onderwijs. 

Wij zoeken nieuwe OPR leden! 
Vind jij het leuk om mee te denken over Passend Onderwijs voor Rotterdamse kinderen die extra ondersteuning nodig hebben?
Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam zoekt nieuwe leden!

Voor ieder kind een passende plek op school, liefst zo dicht mogelijk bij huis. Met oog voor kwaliteiten en mogelijkheden. Dát is waar PPO Rotterdam kinderen, ouders en leerkrachten bij wil ondersteunen. Een gezamenlijke missie, waarin we de aansluiting met personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijs heel waardevol vinden.

De Ondersteuningsplanraad (OPR) bestaat uit personeelsleden en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld. Zij praten mee en geven advies of instemming als het gaat om diverse onderwerpen rondom de vormgeving van passend onderwijs in Rotterdam zoals: thuiszitters, begaafdheid, speciaal onderwijs en de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp.
Werk jij op een school en wil je invloed uitoefenen op het passend onderwijs voor álle Rotterdamse kinderen? Of ben jij die ouder vol ideeën en een sterke mening?

Stel je dan kandidaat voor onze Ondersteuningsplanraad en geef je op vóór 14 juni a.s. door een mail te sturen naar opr@pporotterdam.nl. Bekijk de volledige vacaturetekst en het formulier kandidaatstelling. De OPR vergadert zo’n zes avonden per jaar (op de maandagavond van 19.30 tot 21.30 uur, met vooraf de mogelijkheid om gezamenlijk te eten) in het kantoor van PPO Rotterdam aan de Schiekade in Rotterdam (met parkeergelegenheid). Ouders ontvangen een vacatievergoeding, personeelsleden 60 uur in hun normjaartaak.

De Ondersteuningsplanraad van PPO Rotterdam bestaat uit 10 leden van wie 5 ouders en 5 personeelsleden. 

Oudergeleding
Ayten Zor | Heijbergschool | SPCOHS
Lidewey Zondag | Emmaschool en Mr. Schats Noord | SPCOHS en Horizon
Samira Agherda | Hildegardisschool | RVKO
Amrita Chahal | Globetrotter Katendrecht | RVKO
Katrien Buijsse | Fridtjof Nansenschool | BOOR

Personeelsgeleding
Dianne Hondorp | Tyltylschool | BOOR
Tessel Grootendorst | BOOR
Janniek van den Berg | Fatimaschool | RVKO
Eric Heugens | OBS De Pijler | BOOR
Simone Loohuis | BOOR
Irma de Carpentier | De Klimop | BOOR (tot eind schooljaar 22/23)

Vergadermomenten schooljaar 2022 -2023:

Dinsdag 20 september
Dinsdag 15 november
Dinsdag 17 januari
Dinsdag 14 maart
Dinsdag 23 mei
Dinsdag 27 juni