Missie en Visie

Rotterdam doet het! Samen naar inclusiever onderwijs.

Missie

De Rotterdamse schoolbesturen voor primair onderwijs en speciaal onderwijs hebben de gezamenlijke opdracht om ervoor te zorgen dat er voor alle kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Wij vormen met elkaar het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam en geven onze opdracht vorm aan de hand van de volgende missie: Alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek, zoveel mogelijk in de eigen wijk.

Visie

PPO Rotterdam streeft naar het inclusiever worden van alle vormen van onderwijs (bao-sbo-so) en het voorkomen van uitsluiting zodat er voor alle Rotterdamse kinderen een passende onderwijsplek beschikbaar is. Regulier waar het kan, speciaal als het moet en zoveel mogelijk thuisnabij (in de eigen wijk). PPO Rotterdam faciliteert de scholen om dit te kunnen realiseren en stimuleert hybride vormen van onderwijs.

Ondersteuningsplan-
raad (OPR)

Ondersteuningsplan-
raad (OPR)

Onze ondersteuningsplanraad bestaat uit leerkrachten en ouders uit het Rotterdamse onderwijsveld.
Lees verder

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan

Ons ondersteuningsplan “Rotterdam doet het! Samen naar inclusiever onderwijs” loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2024. In dit plan laten we zien hoe we in Rotterdam het passend onderwijs vormgeven.
Bekijk hier ons ondersteuningsplan

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken, gaan dingen soms mis. Bij een verschil van mening tussen ouders, scholen, besturen en/of het samenwerkingsverband is de eerste stap een goed gesprek tussen beide partijen.
Lees verder

Onze schoolbesturen

Onze schoolbesturen

PPO Rotterdam is het samenwerkingsverband van deze schoolbesturen:
Bekijken

Bestuur en algemene vergadering

Bestuur en algemene vergadering

Lees onze statuten

Onze scholen

Dekkend netwerk

Dekkend netwerk

Bekijk het hier

Privacy

Privacy

Wanneer een kind extra ondersteuning krijgt of nodig heeft op school, zijn er diverse gegevens nodig.
Lees over ons privacyreglement