Toeleiding naar vergoede dyslexiezorg

De zorg voor kinderen op de basisschool met Ernstige Dyslexie valt sinds 1 januari 2015 onder de Jeugdwet. Gemeenten hebben de taak om deze dyslexiezorg te organiseren en te financieren.
Het poortwachtersteam van PPO Rotterdam neemt in opdracht van de gemeente Rotterdam aanvragen voor deze vergoede dyslexiezorg in behandeling.

Na het ontvankelijk verklaren van een ingediende aanvraag zorgt de poortwachter voor de overdracht naar de door ouders gekozen aanbieder. Pas na akkoord van de aanbieder, zal het onderzoek worden ingepland. De leidraad voor diagnostiek en behandeling van Ernstige Dyslexie vanuit de Jeugdwet is het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 3.0 (PDDB 3.0; NKD, 2021). In dit protocol zijn criteria vastgesteld voor de doorverwijzing, diagnostiek en behandeling.

Aanmelden voor een vergoed dyslexieonderzoek

De aanvraag voor vergoede dyslexiezorg bestaat uit het landelijke format ‘Leerlingdossier Dyslexie’ en het Rotterdamse format ‘Oudervragenlijst vergoede dyslexiezorg’.

De aanvraag kunt u via de webapplicatie Kindkans indienen. Als de leerling niet in de gemeente Rotterdam woont, maar wel op een basisschool in Rotterdam onderwijs volgt, meldt de school de leerling aan via de gemeente waar de leerling ingeschreven staat. Als de leerling in Rotterdam woont, maar op een basisschool buiten Rotterdam onderwijs volgt, meldt de school de leerling aan via het ticketsysteem van de PPO Kindkans helpdesk. Klik hier voor de link naar de helpdesk.

Aanbieders van vergoede zorg in de regio

De gecontracteerde aanbieders van vergoede dyslexiezorg in Rotterdam zijn 1801 , Leestalent, Opdidakt en het RID.

Voor vragen mailt u naar: poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl

Downloads voor aanvraag

Handige website(s)

Handige documenten

Specifieke onderwerpen