Bij klacht of geschil

Waar mensen samenwerken, gaan dingen soms mis. Bij een verschil van mening tussen ouders, scholen, besturen en/of het samenwerkingsverband is de eerste stap een goed gesprek tussen beide partijen.

Bemiddeling en advies

Als het niet lukt om het meningsverschil zelf op te lossen, kan het helpen als een derde partij bemiddelt of advies geeft. Binnen PPO Rotterdam kunnen de partijen bij een (onafhankelijke) ombudsman terecht voor feedback. Het is soms verhelderend om een opvatting te bespreken met iemand die naar hetzelfde vraagstuk kijkt vanuit een andere invalshoek.

Ombudsman van PPO Rotterdam:
dhr. Gerard Spierings | ombudsman@pporotterdam.nl | 06-22938413

Het inschakelen van een onderwijsconsulent of mediator is een andere mogelijkheid.

Formele oplossing

Als u er niet uitkomt, of als uw klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van PPO Rotterdam en/ of extern terecht bij verschillende organisaties. De Klachtenregeling van PPO Rotterdam vindt u als download.