Rol van de school

De Rotterdamse scholen bieden kinderen een passend onderwijsaanbod.

Basisondersteuning
In de basisondersteuning staat beschreven wat de verwachtingen zijn van het onderwijs en de onderwijsondersteuning op elke school in Rotterdam. 

Scholen in Rotterdam hebben hun basisondersteuning op orde als:

  • de basiskwaliteit volgens de onderwijsinspectie voldoende is
  • zij op leerling niveau werken volgens de uitgangspunten van handelingsgericht werken
  • de onderwijsondersteuning op school goed is georganiseerd
  • zij preventieve en licht curatieve interventies aan kunnen bieden

Het op orde hebben en houden van de basisondersteuning is een verantwoordelijkheid van de school en het schoolbestuur.

Zorgplicht

Schoolbesturen hebben zorgplicht. Besturen en scholen zijn verplicht te onderzoeken of een school zelf een passend aanbod kan verzorgen voor een leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Kan dit niet en is dit goed onderbouwd, dan moet het bestuur/de school aan de ouders een passend aanbod doen in de vorm van een plek op een andere, geschiktere school.

Naast de basisondersteuning
Iedere school is vrij haar eigen extra ondersteuning in te richten. Zo kan een school extra ondersteuning bieden op het gebied van leren, ontwikkeling of fysieke ondersteuning zoals bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijkheid. 
De school beschrijft deze extra ondersteuning in het schoolondersteuningsprofiel (SOP). 

PPO Rotterdam
Wanneer een kind ondersteuning nodig heeft die niet geboden kan worden vanuit de basisondersteuning kan een beroep worden gedaan op PPO Rotterdam. School en PPO Rotterdam werken hierin samen.

Meer weten?
Bekijk basisondersteuning Rotterdam