Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Met de invoering van Passend Onderwijs zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om het OPP (Ontwikkelings Perspectief Plan) te registreren in het basisregister onderwijs (BRON). Het afgelopen schooljaar is het OPP een speerpunt geweest in de communicatie tussen PPO en het scholenveld. Nadat uit verschillende richtingen signalen kwamen dat de OPP’s vaak niet werden ingezet op de manier zoals het in de wet Passend Onderwijs beschreven is (o.a. Inspectie Samenwerkingsverbanden, Geschillencommissie Onderwijs, etc.) besteden de schoolcontactpersonen hier extra aandacht aan.

Maar wat zijn nou precies de ins en outs rondom een OPP?
We hebben allereerst het een en ander in een korte factsheet weergegeven, die hierbij wordt gepresenteerd. Medewerkers van PPO kunnen binnen de scholen begeleiding en ondersteuning bieden bij de inzet en inhoud (proces en product) van het OPP op de scholen. De verantwoordelijkheid  en de regie voor het OPP blijft bij de school(besturen), maar PPO wil hier de scholen desgewenst graag in ondersteunen.

Pagina delen: