Toestemming vragen of ouders informeren. Wat doet de school en wat doet PPO Rotterdam?

Toestemming vragen of ouders informeren. Wat doet de school en wat doet PPO Rotterdam?
Zowel voor de school als voor PPO Rotterdam is het belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met bijzondere persoonsgegevens en dat we op de juiste wijze ouders betrekken en informeren. PPO Rotterdam heeft het document “toestemming of informatieplicht” (klik hier) opgesteld. Dit document geeft weer wie in welke gevallen toestemming moet vragen aan ouders en waarover ouders geïnformeerd moeten worden.

Wat zijn de rechten van ouders?
Klik hier om te lezen wat de rechten van ouders zijn.

Informatie over toestemming voor ouder(s) en/of verzorger(s)
Klik hier om informatie te lezen over de toestemming van ouder(s) en/of verzorger(s).

Heeft u vragen over deze handreiking? Neem dan contact op met Annelies Kingma (a.kingma@pporotterdam.nl) of stel uw vraag aan uw Schoolcontactpersoon.

Pagina delen: