Overzicht arrangementen in het cluster 3 onderwijs

In nauwe samenwerking met de cluster 3 scholen zijn er een tweetal overzichten gemaakt van de arrangementen die aangeboden worden op de verschillende scholen.

In één oogopslag is in de matrix te zien op welke school, welk arrangement aangeboden wordt, welke leerroutes leerlingen daar kunnen volgen, welke extra ondersteuning er op de school geboden wordt en welke uitstroommogelijkheden er zijn.

Het arrangementenoverzicht biedt een verdieping van de matrix. Beknopt wordt weergegeven wat een arrangement inhoudt en voor welke doelgroep deze bestemd is.

Op donderdagochtend 2 februari van 10:00 – 11:00 zal de psycholoog van de Mattheusschool een korte voorlichting geven over het doelgroepenmodel en de leerroutes.

Aanmelden hiervoor kan via m.vanvianen@pporotterdam.nl

Zie onderstaande bestanden:

Matrix arrangementenoverzicht SO3 – december 2022 – PPO Rotterdam
Arrangementenoverzicht Cluster 3 – december 2022 – PPO Rotterdam

Pagina delen: