Het WAAROM van de wijkcontactpersonen

Misschien heb je er wel eens van gehoord…. ‘The Why’. Waar kom jij ’s ochtends je bed voor uit? Wat is jouw persoonlijke drijfveer? Jouw passie? Zowel op persoonlijk als werkvlak? Dit is wat ‘The Why’ (WAAROM) van Simon Sinek genoemd wordt. Naast je persoonlijke drijfveer heeft ook elke organisatie een ‘why’. Aan de hand van de Gouden Cirkel legt Simon Sinek uit met WAT (What), HOE (How) en WAAROM (Why) een bepaalde organisatie zich onderscheidt van anderen. Bekijk hier het filmpje van de Gouden Cirkel.

Volgens de theorie van Simon Sinek zijn er drie uitgangspunten van organisaties en medewerkers: WAT je doet, HOE je het doet en WAAROM je het doet. Het WAAROM is daarbij het belangrijkste element in de communicatie en het uitgangspunt om mee te beginnen. De rol van de wijkcontactpersonen in het Ondersteuningsplan 2020-2024 is verder vorm gegeven aan de hand van deze bovenstaande theorie en uitgewerkt in ‘Het WAAROM van de wijkcontactpersonen’.  De wijkcontactpersonen zijn samen met de schoolcontactpersonen en de scholen een belangrijke spil bij het uitvoeren van de missie van PPO om thuisnabij onderwijs te bieden. Het zoeken naar een passende onderwijsplek, zoveel mogelijk in de eigen wijk voor alle Rotterdamse leerlingen is hierbij leidend.

Bekijk hier het document ‘Het Waarom van de wijkcontactpersonen’

Pagina delen: