Zorgen delen: in gesprek met de schoolcontactpersoon

Eerder berichtten wij over de vraag van de Rotterdamse schoolbesturen om Zorgen te delen. Onze schoolcontactpersonen zullen binnenkort het initiatief nemen om hierover in gesprek te gaan op school.

PPO Rotterdam en de scholen zetten zich samen in om de Rotterdamse leerlingen passend onderwijs te bieden. “Samen sterk voor ieder kind” is het motto. Loyaliteit aan de leerling betekent ook: melden wanneer er iets niet goed gaat. De Rotterdamse schoolbesturen hebben PPO Rotterdam gevraagd om haar zorgen te delen op de scholen. Welke knelpunten en zorgen zien we in de school? En wat gaat er goed? Het belang van de leerling staat hierbij voorop.

Binnenkort zal onze schoolcontactpersoon het initiatief nemen om een gesprek te plannen op uw school met de directie en IB(‘ers). Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u terecht bij de schoolcontactpersoon.

UPDATE 7 februari 2019: 
In het bovenstaande bericht informeerden wij u over de wens van PPO en de aangesloten schoolbesturen om, vanuit loyaliteit naar het kind, zorgen met elkaar te delen. Maar hoe doen we dat dan? Graag lichten we dit punt nog wat nader toe, om verwarring te voorkomen.
Uitgangspunt is dat er altijd eerst met de directeur van een school gesproken wordt wanneer er zorgen zijn en er pas daarna, indien nodig, bestuurlijk geschakeld wordt. Het is dus nadrukkelijk niet zo dat de schoolcontactpersonen ‘op zoek’ gaan naar zorgen. Er zullen dus niet op voorhand afspraken worden ingepland op scholen met als doel het bespreken van zorgen.

Maar wanneer er zorgen zijn, moet er wel zorgvuldig gehandeld worden. Bespreek dit eerst met elkaar binnen de school en maak daarna, indien nodig en in goed overleg, de stap naar het bestuur. Belangrijk is daarbij dat alle betrokkenen handelen met hetzelfde doel: het gaat om het kind. En wanneer de ontwikkeling van een kind in de knel komt, willen we dit open en transparant bespreekbaar maken, in het belang van het kind. Zodat er ook samen gewerkt kan worden aan een oplossing.

Pagina delen: