Wijzigingen Kindkans

De koppeling tussen ParnasSys en Kindkans is gewijzigd. Per januari zullen hulpvragen alleen nog op de nieuwe manier kunnen worden ingediend. Het indienen van een hulpvraag met daarbij de juiste bijlagen wordt daarmee iets makkelijker. De ‘handleiding hulpvraag indienen’ op onze website zal voor januari ook geactualiseerd zijn, de instructies die betrekking hebben op de oude koppeling zijn dan niet meer zichtbaar.

Voor SO-scholen wordt het aantrekkelijker gebruik te maken van de koppeling met ParnasSys, in plaats van de webapplicatie van Kindkans te gebruiken. Met de nieuwe koppeling kan er namelijk per hulpvraag gekozen worden aan welk samenwerkingsverband deze gestuurd moet worden.

Alle besturen en scholen die ParnasSys gebruiken zijn al geïnformeerd over de benodigde eenmalige aanpassing in de instelling van de systemen en over de nieuwe handleiding.

Voor alle gebruikers van de webapplicatie van Kindkans en van de nieuwe koppeling tussen ParnasSys en Kindkans geldt dat voor nieuwe hulpvragen gekozen moet worden uit een vaste lijst hulpvraagtitels. Daarmee wordt de verwerking van de hulpvragen efficiënter.

Zowel de actuele handleidingen als toegang tot de helpdesk Kindkans vindt u op onze website.

Pagina delen: