Wie maakt de Overlegronde in Kindkans aan?

We hebben gemerkt dat het niet altijd duidelijk is wie een overlegronde moet aanmaken. Deze onduidelijkheid nemen we graag weg.

Met een overlegronde kan informatie over een leerling veilig uitgewisseld worden tussen de betrokkenen die reeds toegang hadden tot de hulpvraag, en ouders of derden. De overlegronde geeft dus nieuwe toegang tot de hulpvraag. Dat vereist zorgvuldige afweging door degene die verantwoordelijk is voor de juistheid, volledigheid en dataminimalisatie (!) in de betreffende hulpvraag. De vuistregel luidt: als PPO Rotterdam betrokken is bij de hulpvraag, maakt PPO Rotterdam de overlegronde aan. Dit geldt dus ook voor het zeer gewenste verlenen van inzage aan ouders, we stellen het op prijs als de school ouders op deze mogelijkheid wijst en vervolgens het mailadres van ouders toevoegt in de hulpvraag, zodat de betrokken PPO-medewerker ouders inzage kan verlenen.

Klik hier om de afbeelding te bekijken.

 

Pagina delen: