Webinars Hoogbegaafdheid

Voor kennisvergroting op het gebied van (hoog)begaafdheid organiseert PPO Rotterdam i.s.m. Novilo op meerdere data in juni 2022 een aantal webinars voor leerkrachten en intern begeleiders van scholen in heel Rotterdam.

Onderwerpen

08-06-2022         Executieve functies

22-06-2022         Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

29-06-2022         Faalangst en perfectionisme

Tijd                          13.30 uur – 16.30 uur

Informatie over de inhoud van de specifieke webinars is hier terug te lezen (klik hier). Aanmelden voor de Webinars is mogelijk via dit formulier. Deelnemers krijgen een bevestiging van de inschrijving + de inloggegevens voor de online bijeenkomst.

Voor contact over deze Webinars of de inschrijving kunt u zich wenden tot:

Amy Nijman a.nijman@pporotterdam.nl of 06-20019714

Elis Bron e.bron@pporotterdam.nl of 06-20018499

Voor specifieke vragen over (hoog)begaafdheid of kinderen bij u op school kunt u contact opnemen met uw schoolcontactpersoon van PPO of de begaafdheidsspecialist bij u in het OAT.

Pagina delen: