Webinar Toetsen van lees- en spellingvaardigheden in het po

Workshop technisch lezen

Op basis van een aantal veelgestelde vragen over toetsen van lezen en spellen op school bij een vermoeden van dyslexie, organiseert Dyslexie Centraal op donderdag 16 november van 15:00-16:30 uur het online webinar Toetsen van lees- en spellingvaardigheden in het po. Het webinar is bedoeld voor leerkrachten en intern begeleiders.

Programma

Bij dit webinar wordt dieper ingegaan op de achtergrond van de adviezen voor het toetsen van lezen en spellen in het basisonderwijs en de interpretaties van de toetsscores daarbij. Verder wordt de achtergrond toegelicht van de geldende afspraken en procedures voor het onderbouwen met toetsscores van ernst en hardnekkigheid van lees-/spellingproblemen bij een vermoeden van (Ernstige) Dyslexie.

Zowel de formele regels (wat mag wel, wat mag niet) als de praktische procedures en invullingen (wat kan wel, wat kan niet) bij het toetsen worden behandeld. Aan de orde komen zaken als keuzes voor specifieke toetsen, aangepaste toetsafnames en toetskalenders voor LVS en aanvullende toetsen.

Aanmelden

Interesse om deel te nemen aan dit webinar? Aanmelden hiervoor is mogelijk tot en met woensdag 15 november via dit aanmeldformulier. Deelname is kosteloos dankzij subsidie van het Ministerie van OCW. Tevens zal het webinar worden opgenomen en de opname wordt naderhand voor iedereen beschikbaar gesteld via de website van Dyslexie Centraal.

Vragen kunnen gemaild worden naar: info@dyslexiecentraal.nl

Pagina delen: