Ouder- en Jeugdsteunpunt: 010-303 14 00

Wat kan PPO Rotterdam doen voor mijn kind?

Wat is PPO Rotterdam en wat kunnen zij voor mijn kind doen? 

PPO Rotterdam is het samenwerkingsverband passend onderwijs voor de stad Rotterdam. Dit betekent dat alle basisscholen in Rotterdam samenwerken om ervoor te zorgen dat er voor alle leerlingen een passende onderwijsplek is. Het liefst zo dicht mogelijk bij huis. PPO Rotterdam kan dus ook jouw kind helpen als dat nodig is. Denk dan bijvoorbeeld aan: 

 • Ondersteuning bij problemen op school met gedrag, werkhouding, taal/lezen of rekenen. 
 • Het doen van observaties of onderzoek om te kijken welke ondersteuning jouw kind nodig heeft. 
 • Ondersteuning bij het vinden van een (nieuwe) school die bij jouw kind past. 
 • Het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. 
Hoe wordt PPO Rotterdam bij mijn kind betrokken? 

Gaat jouw kind al naar school? Dan gaat het als volgt: 

 1. Er zijn zorgen over (de ontwikkeling van) jouw kind op school. 
 2. Je bespreekt als ouder jouw zorgen met de leerkracht of de leerkracht bespreekt zijn/haar zorgen met jou als ouder. 
 3. De school gaat samen met jou kijken of zij de juiste ondersteuning kunnen bieden vanuit school om de zorgen weg te nemen. Hier wordt dan vaak de intern begeleider of de school maatschappelijk werker van school bij betrokken. 
 4. Weet de school niet goed (meer) wat zij moet doen om jouw kind op de juiste manier te helpen, dan kan zij om hulp vragen bij PPO Rotterdam. Iedere basisschool in Rotterdam heeft een schoolcontactpersoon van PPO Rotterdam. 
 5. Samen met de leerkracht, intern begeleider, PPO Rotterdam en jou als ouder wordt er een plan gemaakt waarin doelen beschreven staan. Dit plan heet een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). In dit plan spreek je met elkaar af hoe jouw kind geholpen gaat worden en welke doelen je wilt bereiken.  
 6. Er komt iemand van PPO Rotterdam op school om jouw kind te helpen of de school ontvangt geld van PPO Rotterdam om iemand in te huren om jouw kind te helpen.  

Gaat je kind nog niet naar school, maar naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, dan gaat het als volgt: 

 1. Er zijn zorgen over (de ontwikkeling van) jouw kind op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. 
 2. Je bespreekt als ouder jouw zorgen met de pedagogisch medewerker of de pedagogisch medewerker bespreekt zijn/haar zorgen met jou als ouder. 
 3. Zijn er zorgen over welke school het beste past bij jouw kind als het straks vier jaar is, dan kan iemand van PPO Rotterdam hierover meedenken. 
 4. Samen met de pedagogisch medewerker, PPO Rotterdam en jij als ouder wordt er gekeken waar jouw kind het beste naar school kan gaan.  
Wat is het werkgebied van PPO Rotterdam? 

Het werkgebied van PPO Rotterdam is de stad Rotterdam, behalve Hoek van Holland en Rozenburg. Dit betekent dat je met vragen over passend onderwijs terecht kunt bij PPO Rotterdam wanneer je kind in Rotterdam naar de basisschool gaat of wil gaan. Is dit niet het geval, kijk dan op deze website om te zien bij welk samenwerkingsverband je terecht kunt met je vraag.  

Heb je nog geen antwoord op je vraag?

Wil je meer weten over wat PPO Rotterdam kan doen voor jouw kind? Neem dan contact op met ons Ouder- en Jeugdsteunpunt 010 – 303 14 00 of stel je vraag via het contactformulier. Klik hier om naar het contactformulier te gaan.