Vooraankondiging: maatwerkbijeenkomsten geoorloofd verzuim in maart 2020

Al het verzuim van leerlingen op school is zorgelijk, ook als dit verzuim geoorloofd is. Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek en vormt een risicofactor voor volledig en ongeoorloofd thuiszitten in het PO en/of VO.

De afspraken in de G4 om meer preventief in te zetten op deze specifieke groep kinderen, heeft ertoe geleid dat Rotterdam vanaf eind 2019 een aanpak ontwikkeld om ziekteverzuim vroegtijdig te signaleren en in te grijpen bij de eerste signalen ervan. PPO Rotterdam maakt deel uit van de Rotterdamse werkgroep ‘zorgelijk verzuim’ waaraan ook de Gemeente Rotterdam, Leerplicht, Koers VO, CJG en de wijkteams deelnemen. Hierbij is speciale aandacht voor het geoorloofd verzuim in de groepen 7 en 8 en de overgang PO-VO.

De maatwerkbijeenkomsten ‘geoorloofd verzuim’ in maart 2020 zijn de start van een stads brede Rotterdamse campagne onder de noemer ‘oog voor jou’. Deze campagne is gericht op bewustwording van geoorloofd verzuim bij ouders, leerlingen en onderwijs- en zorgprofessionals. Verdere uitrol van deze Rotterdamse campagne en bijbehorende acties zullen in de periode van het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2024 plaats vinden.

Waar & wanneer:
Op 4 maart 2020 vindt de bijeenkomst plaats in Noord en op 25 maart 2020 in Zuid.  De bijeenkomsten vinden plaats in de middag. Nadere informatie over de locatie, tijd en aanmelding volgt zo snel mogelijk.

Voor wie zijn deze bijeenkomsten?
Vanuit elke school twee afgevaardigden (directie, IB en/of leerkrachten groep 7 of 8). Het belooft een inspirerende en interactieve middag te worden.

Klik hier voor de vooraankondiging.

Pagina delen: