Privacy, toestemming en jouw rechten

Wat je moet weten over toestemming 

Als je jouw kind aanmeldt bij een school, moet deze onderzoeken of jouw kind op deze school passend onderwijs kan krijgen. De school mag hiervoor persoonsgegevens verwerken1 zonder apart om toestemming te vragen. Zie voor meer informatie over aanmelden ook dit filmpje

Als jouw kind al naar school gaat, is de school verplicht jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen. De school moet daarvoor gegevens van jouw kind verwerken en hoeft hiervoor niet apart om toestemming te vragen.   

De school kan besluiten dat extra hulp, van PPO Rotterdam, nodig is om te onderzoeken of jouw kind passend onderwijs kan krijgen of om te zorgen voor goede ondersteuning. Wanneer het hiervoor nodig is dat jouw kind herkenbaar wordt besproken, moet de school dat aan je laten weten. Als de school de hulp van PPO Rotterdam inroept, moet PPO Rotterdam gegevens van jouw kind verwerken. De school mag niet meer gegevens dan nodig is voor de benodigde hulp doorgeven aan PPO Rotterdam. 

Het kan nodig zijn dat een medewerker van PPO jouw  kind observeert. Dit wordt met je besproken. We vragen hiervoor geen toestemming omdat we verplicht zijn in het belang van jouw kind te handelen. Wel heb je er altijd recht op te weten wat wij doen en waarom. Alleen wanneer er een psychodiagnostisch onderzoek wordt gedaan, zullen wij vooraf toestemming vragen. 

Rechten van ouders met betrekking tot de door PPO Rotterdam verwerkte gegevens  

Welke gegevens verwerkt PPO Rotterdam? 

Om jouw kind te kunnen ondersteunen verwerkt PPO Rotterdam gegevens. We verwerken nooit meer gegevens dan nodig voor het doel: de benodigde hulp voor jouw kind. We verwerken algemene gegevens, zoals naam, adres, geboortedatum en school. Daarnaast verwerken we bijzondere gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, gedrag en de ontwikkeling van jouw kind op school. Als het nodig is kunnen we ook gegevens verwerken over bijvoorbeeld de gezinssituatie. 

Jouw rechten: 1. Informatie 

Je hebt er recht op te weten welke informatie wij verwerken en waarom. Dit zullen wij je vertellen. Je mag hier altijd meer uitleg over vragen. 

Jouw rechten: 2. Inzage 

Als je het wettelijk gezag over jouw kind hebt, mag je inzage hebben in de gegevens. Je kunt een Kindkansaccount krijgen om mee te kijken in het dossier. Je kunt dit vragen aan iedere PPO-medewerker die betrokken is bij de hulp aan jouw kind. Ook als de hulp inmiddels al is afgerond kun je verzoeken om inzage. 

Jouw verzoek wordt direct doorgegeven aan de PPO-medewerker die verantwoordelijk is voor het dossier van jouw kind. Deze kan aan jou vragen jouw identiteitsbewijs te overleggen. Binnen 4 weken hierna ontvang je een schriftelijke reactie. Je krijgt dan een overzicht van de ons bekende persoonsgegevens, inclusief uitleg over hoe wij aan deze gegevens komen en wat het doel ervan is. 

Jouw rechten: 3. Correctie of verwijdering 

Wanneer in het dossier naar jouw mening gegevens staan die onjuist zijn of die niet nodig zijn voor de hulp aan jouw kind, kun je verzoeken om deze gegevens aan te passen of weg te halen. Ook dit kun je vragen aan iedere PPO-medewerker die betrokken is bij de hulp aan jouw kind. 

Jouw verzoek wordt direct doorgegeven aan de PPO-medewerker die verantwoordelijk is voor het dossier van jouw kind. Deze kan aan je vragen jouw identiteitsbewijs te overleggen. Binnen 4 weken hierna ontvang je een schriftelijke reactie of, en in hoeverre wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. Wanneer wij niet volledig aan jouw verzoek voldoen leggen wij uit waarom dat is. Als wij de gegevens wel corrigeren of verwijderen, geven we dit waar mogelijk ook door aan eventuele anderen waaraan deze gegevens zijn verstrekt.  

Voor meer informatie: