Vernieuwing Dashboard PPO: budgetten per schooljaar

Op 7 september is het Dashboard PPO vernieuwd. Op de budgettenpagina kunt u nu filteren op schooljaar, waardoor u de begroting en realisatie in het huidige schooljaar kunt vergelijken met de eindstand van de afgelopen 2 schooljaren. Ook de benchmark TLV’s per 1000 leerlingen is opnieuw berekend, nu voor het net afgeronde schooljaar 2021-2022. Verder zijn de aantallen thuiszitters en aanmeldingen poortwachter dyslexie weer geactualiseerd.

Voor vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma, a.kingma@pporotterdam.nl

Pagina delen: