Verdiepende sessie juridische aspecten van aanmelding, toelating en zorgplicht

Verdiepende sessie juridische aspecten van aanmelding, toelating en zorgplicht

Voor de (V)S(B)O scholen is dinsdag 5 maart 2024 een aanvullende, verdiepende sessie geweest over de wet- en regelgeving rondom aanmeldingen en zorgplicht. De sessie was druk bezocht en er waren afgevaardigden vanuit alle (V)S(B)O aanbieders aanwezig. Onderwijsjurist Siep van de Galiën heeft de wettelijke kaders geschetst behorende bij vraagstukken die zijn ingediend door de scholen. Met de aanvullende kennis over de wettelijke kaders, zal nu worden gezocht naar een vorm waarop het gesprek op beleidsniveau tussen het samenwerkingsverband en de schoolbesturen kan worden aangegaan met oog op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle leerlingen.

Bekijk hier de presentatie.

Pagina delen: