Update Dashboard PPO: nieuwe dyslexiegegevens

Op 4 oktober is het Dashboard PPO weer bijgewerkt. Zoals elke maand zijn de aantallen thuiszitters, TLV’s en verwerkte budgetaanvragen geactualiseerd. Op de themapagina dyslexie is deze maand niet alleen de bovenkant (door PPO verwerkte hulpvragen) geactualiseerd, maar zijn ook de gegevens van de Rotterdamse dyslexiemonitor, aan de onderkant van de pagina, bijgewerkt. In het algemeen wordt het gat tussen de verwachte en gerealiseerde aantallen dyslexieonderzoeken en diagnoses langzaam kleiner. Door te filteren kunt u kijken of dat voor uw school/scholen ook geldt.

Helaas wachten we nog altijd op betrouwbare gegevens van de leerlingaantallen op 1 februari, waardoor de leerlingaantallen nog niet geactualiseerd kunnen worden.

Voor vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma, a.kingma@pporotterdam.nl.

Pagina delen: