Update dashboard PPO

De thema’s TLV’s, thuiszitters, budgetten en poortwachtersfunctie dyslexie zijn weer ververst in het dashboard PPO. Een belangrijke wijziging is dat budgetten voortaan op een andere manier ingelezen worden en dit gevolgen heeft voor de interpretatie van de informatie met betrekking tot schoolbudgetten. In het Dashboard zelf vindt u een knop met meer informatie, maar we brengen deze ook graag alvast hier onder de aandacht.

Tot de zomervakantie werd de realisatie van schoolbudgetten ingelezen door de maandelijks gereserveerde betalingen te verwerken. Nu wordt vanuit Kindkans het totale toegekende bedrag ingelezen en dit bedrag wordt in één keer volledig meegeteld vanaf de datum dat het budget begint te lopen. Anders gezegd: voorheen toonde de realisatie bij benadering hoeveel er al uitgegeven was en nu hoeveel er is toegezegd. Dat betekent dat nu beter inzichtelijk is hoeveel ruimte er nog in de begroting is: ook bedragen die al zijn toegekend maar pas in de toekomst worden betaald, tellen al mee.

We hebben echter te maken met een zogenaamde “dataknip”: schoolbudgetten die voor de zomer al zijn gestart, maar die in dit schooljaar nog doorlopen, zijn in kindkans niet toegewezen aan het huidige schooljaar, ook niet voor het deel van het bedrag dat ten laste komt van de begroting van dit schooljaar.

Dit betekent dus dat de ruimte die nog besteedbaar is, kleiner is dan getoond. In de interpretatie van de budgetrealisatie dient hier rekening mee gehouden te worden.

Het Dashboard PPO is gedeeld met alle Rotterdamse schoolbesturen, deze kunnen zorgen voor inloggegevens voor de eigen medewerkers. Voor inhoudelijke vragen over het dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma

Pagina delen: