Update Dashboard PPO

Op 7 november is het Dashboard PPO weer geactualiseerd. U vindt hierin onder andere de laatste cijfers m.b.t. aantallen TLV’s, thuiszitters en verwerkte aanmeldingen vergoede dyslexiezorg en de toegekende budgetten tot en met oktober. Voor vragen over het Dashboard kunt u terecht bij Annelies Kingma, a.kingma@pporotterdam.nl

Pagina delen: