Update Centrale Aanmeldroute

Vanaf 1 oktober 2021 loopt de aanmelding en toeleiding naar het (voortgezet) speciaal onderwijs in de PPO Rotterdam en de Koers VO regio via de Centrale AanmeldRoute. De samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam, Koers VO, (V)SO-besturen, (V)SO-scholen en de gemeente Rotterdam hebben de handen ineengeslagen om een eenduidige en transparante route richting het (V)SO voor ouders, leerlingen en scholen te bewerkstellingen. Een Centrale AanmeldRoute waarbij de aanmelding op de (V)SO-school en de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij het samenwerkingsverband tegelijktijdig plaats vindt.

Benieuwd naar de hele update? Klik dan hier. Onderaan de pagina vind je de update.

Pagina delen: