Uitkomsten SBO Kleuter-enquête

In Rotterdam konden kinderen altijd pas vanaf 5 ½ jaar naar het SBO. In schooljaar 2019-2020 veranderde dit. Vanaf dat moment zijn kleuters vanaf 4 jaar welkom in het SBO. Vorig schooljaar  zijn 10 SBO-scholen in Rotterdam met een kleutergroep gestart. PPO Rotterdam wilde graag weten hoe het met deze groepen gelopen is. Daarom is er juni 2020 een enquête uitgezet. De SBO-kleutergroepen blijken in een grote behoefte te voorzien! Klik hier voor alle uitkomsten van de enquête.

Pagina delen: