TLV aanvraag S(B)O en aanmelding SO voor schooljaar 2023-2024

In de laatste maanden van het schooljaar is er altijd een piek te zien in de aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). TLV-aanvragen die vóór 15 mei 2023 worden ingediend worden gegarandeerd voor de zomervakantie in behandeling genomen. Aangezien de SO-aanmeldingen bij de Centrale Aanmeldroute (CAR) gelijklopen, geldt de datum van 15 mei 2023 ook voor de aanmelding bij de SO scholen.

Aanvragen die na 15 mei 2023 binnenkomen zullen volgens de wettelijke termijnen wel in behandeling genomen worden.

Met de TLV-aanvraag kunnen wij de scholen tijdig informeren over de te verwachten leerlingen. Hiermee komen wij tegemoet aan de vraag van de SO- en SBO-scholen om tijdig te kunnen beginnen met het samenstellen van de groepen voor het komende schooljaar. Op deze manier hopen we nog voor de zomervakantie alle ouders en leerlingen informatie te kunnen geven over de situatie na de zomervakantie.

Mocht je betrokken zijn bij een leerling voor wie aan onderwijs binnen het S(B)O gedacht wordt voor schooljaar 2023-2024, dan is het goed om met deze datum rekening te houden en tijdig met alle betrokkenen in overleg te gaan.

Pagina delen: