TLV aanvraag en aanmelding S(B)O voor schooljaar 2024-2025

In de laatste maanden van het schooljaar is er altijd een piek te zien in de aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). TLV-aanvragen die vóór 11 mei 2024 worden ingediend worden gegarandeerd voor de zomervakantie in behandeling genomen. Deze datum geldt ook voor de TLV-verlengingen. Aanvragen die na 11 mei 2024 binnenkomen zullen volgens de wettelijke termijnen wel in behandeling genomen worden, maar resulteren er wellicht in dat de afronding pas na de zomervakantie plaatsvindt.

Aangezien de S(B)O-aanmeldingen bij de Centrale Aanmeldroute gelijklopen, geldt de datum van 11 mei 2024 ook voor de aanmelding bij de S(B)O- scholen. Met de aanmeldingen kunnen wij de scholen zo snel mogelijk informeren over de te verwachten leerlingen. Hiermee komen wij tegemoet aan de vraag van de scholen om tijdig te kunnen beginnen met het samenstellen van de groepen voor het komende schooljaar. Op deze manier hopen we nog voor de zomervakantie alle ouders en leerlingen informatie te kunnen geven over de situatie na de zomervakantie. Ook hierbij geldt dat aanmeldingen na de streefdatum wel volgens de wettelijke termijnen behandeld zullen worden, maar ouder(s) en leerling geen garantie hebben dat zij vóór de zomervakantie een uitspraak hebben over de plaatsingsmogelijkheden in het komend schooljaar.

Mocht je betrokken zijn bij een leerling voor wie aan onderwijs binnen het S(B)O gedacht wordt voor schooljaar 2024-2025, dan is het goed om met deze datum rekening te houden en tijdig met alle betrokkenen in overleg te gaan.

Pagina delen: