Tips aanvraag EED voor dit schooljaar

Overweeg het gebruik van het format handelingsplan technisch lezen/spelling ondersteuningsniveau 3​. Delen van het format leerlingdossier dyslexie mogen leeg worden gelaten wanneer deze onderdelen al in het format handelingsplan worden beschreven. Klik hier voor het format handelingsplan.

De meest recente versie van alle benodigde documenten zijn terug te vinden op de website van PPO Rotterdam. Klik hier om naar de benodigde documenten te gaan.

Zie de website van Dyslexie Centraal waar de mogelijkheden voor het aangepast plannen en invullen van toets-afnamemomenten en de tijdige en adequate inzet van ondersteuning bij vermoeden van dyslexie worden geschetst. Klik hier voor de website van Dyslexie Centraal.

 

Pagina delen: