Tijdelijke aanpassing toelatingscriteria diagnostiek dyslexie tijdens Covid-19

Het Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) zoekt naar oplossingen om de continuïteit van de dyslexiezorg te garanderen gedurende de Covid-19 maatregelen. De kwaliteitsrichtlijnen en het Protocol 2.0 van het NKD en (tijdig) zorg bieden aan kwetsbare kinderen blijven daarbij leidend. Vanuit dit uitgangspunt zal het NKD kaders aangeven waarmee de aangesloten praktijken het verplichte zorgcontinuüm kunnen leveren. Deze kaders zijn voorgelegd aan het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie (Dyslexie Centraal) en de ministeries van VWS en OCW. Het NKD reikt deze tijdelijke aanpassing aan als handreiking voor het lokaal/regionaal overleg tussen gemeenten, onderwijs en aanbieders van de vergoede dyslexiezorg. Klik hier voor meer informatie.

Pagina delen: