Terugblik themamiddag voor directeuren ‘gedrag in de school’

Op 4 oktober 2019 heeft de themaochtend voor ‘gedrag in de school’ plaats gevonden. Directeuren van Rotterdamse basisscholen zijn tijdens een inspirerende ochtend met aansluitende lunch samen met Michiel Minderhoud (directeur-bestuurder van PPO Rotterdam) en Marjolein Versluis (beleidsadviseur PPO Rotterdam) met elkaar in gesprek gegaan over het thema ‘gedrag in de school’.

Investeren en grenzen aangeven vanaf dag 1

De belangrijkste sleutel tot succes is vanaf het begin van de aanmelding op de school de relatie met ouders en de leerling aangaan. Investeer in de relatie voordat je je deze nodig hebt! Maar ook duidelijkheid over de geldende schoolregels, het aangeven van de schoolgrenzen en kennis van de wet- en regelgeving zijn belangrijk om als school ‘goed beslagen te ijs te komen’. PPO Rotterdam heeft een filmpje over het aanmelden en inschrijven van leerlingen ontwikkeld waarin voor scholen en ouders duidelijk de aanmeld- en inschrijvingsprocedure beschreven wordt volgens de Wet op primair onderwijs (WPO).

Welk model ben jij als directeur binnen de school?

Het gaat bij ‘gedrag in de school’ om het gedrag van leerlingen en ouders, maar ook het (voorbeeld)gedrag van leerkrachten, intern begeleiders én directeuren binnen de school. Het gedrag van de directeur stuurt namelijk het gedrag binnen de school tussen ouders onderling, leerkrachten onderling en leerlingen onderling.  Staan de directeur en de leerkrachten aan de deur om ouders en leerlingen te verwelkomen?

Inzetten op preventie om curatief te voorkomen

Tijdens de bijeenkomst is er middels een coöperatieve werkvorm met elkaar stil gestaan bij succeservaringen, knelpunten en oplossingen bij het ‘gedrag binnen de school’. Inzetten op preventie wordt als belangrijkste succesfactor genoemd om curatief te voorkomen.

Succesfactoren: vanaf de eerste dag de relatie aangaan, een goed gedragsprotocol (en deze laten ondertekenen bij de inschrijving), overzicht van hoe de zorg in en rondom de school is ingericht, een persoonlijk intakegesprek voor ouders en koffieochtenden door andere ouders werden.

Knelpunten: ouders die niet altijd in de gelegenheid zijn om naar school te komen bij gedragsescalaties (wat te doen als school), een gedragsprotocol heeft altijd ‘grijze’ gebieden, wat te doen met ouders die niet mee willen werken en ruzies tussen ouders onderling (wat is de rol van de school?).

Oplossingen: een gedragsprotocol (met afspraken over hoe om te gaan met fysiek gedrag van een leerling), duidelijk zijn in de verwachtingen en benadrukken dat een ouder altijd verantwoordelijk is voor het gedrag van hun kind op school.

We doen het samen!

Heb je als school zorgen op gebied van gedrag binnen de school? Bespreek dan met je schoolcontactpersoon (SCP) wat PPO Rotterdam hierin voor jullie kan betekenen. PPO Rotterdam kan (preventieve) ondersteuning aan scholen en leerlingen bieden vanuit verschillende arrangementen maar ook met de inzet van schoolcontactpersonen, ouderfunctionarissen en de ombudspersoon PPO Rotterdam. In het nieuwe ondersteuningsplan 2020-2014 zal er nog meer de focus gelegd worden op de preventie van gedrag door het Rotterdamse onderwijs inclusiever te maken en nog meer maatwerk te bieden door de schoolcontactpersonen.

Extra themamiddag ‘ gedrag in de school’ schooljaar 2019-2020

Heb je als directeur de eerste themamiddag gemist en wil je graag samen met andere Rotterdamse directeuren en PPO Rotterdam het gesprek met elkaar aangaan over het thema ‘gedrag in de school’? Geef je dan op voor de nieuwe themaochtend ‘gedrag in de school’ op 22 mei 2020 (09.00-12.00).

Pagina delen: