Terugblik ontmoetingsbijeenkomst tussen PFH wijk en gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam

Op 7 november 2019 vond de eerste ontmoetingsbijeenkomst plaats tussen de portefeuillehouders (PFH) Wijk en de gebiedsadviseurs van de gemeente Rotterdam. Deze bijeenkomst had tot doel  (nadere) kennismaking, informatie, samenwerking en inspiratie.

PPO Rotterdam informeerde de gebiedsadviseurs over passend onderwijs, het preventieve werk van de schoolcontactpersonen en de rol van de PFH wijk. Terwijl de gemeente Rotterdam informatie gaf over de wijkprogrammering Jeugd https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/wijkprogrammering.

Door deze bijeenkomst werden we met elkaar met de neus op de feiten gedrukt dat samenwerking voor de kinderen in de wijken een heel groot voordeel kan betekenen, omdat we met gedeeld eigenaarschap elkaar kunnen versterken.  De nauwe samenwerking in Kralingen Crooswijk werd door de PFH wijk’s en de betrokken gebiedsadviseur als  ‘good practice’ voorbeeld toegelicht. Er zijn tijdens de bijeenkomst afspraken gemaakt en succeservaringen, knelpunten & oplossingen/ideeën met elkaar gedeeld. De middag werd afgesloten met een informele (netwerk)borrel. Deze succesvolle en inspirerende middag zal dan ook zeker een positief vervolg krijgen.

Pagina delen: