Tafeltjesmiddag PO/VO

De samenwerkingsverbanden PPO Rotterdam en Koers VO hebben in juni voor het eerst een tafeltjesmiddag georganiseerd voor het doorspreken van leerlingen die na de zomer overstappen van het primair naar het voortgezet onderwijs. Tijdens twee bijeenkomsten (één op het vakcollege Zuidrand en één op het Designcollege) zijn in totaal ongeveer 250 kinderen besproken. Hiermee wordt de doorgaande begeleiding van de leerlingen gewaarborgd en kan de ingezette extra ondersteuning naadloos worden overgenomen in het voortgezet onderwijs.

De deelnemende scholen hebben deze middag als bijzonder waardevol ervaren en willen er graag een jaarlijks terugkerend geheel van maken, waarbij iedereen hoopt dat er volgend nog veel meer scholen gaan meedoen. Er stappen immers ruim 600 kinderen per jaar over waarvoor een extra ondersteuningsbehoefte is. Dit gaat om kinderen van alle schoolniveaus. Het is dan ook verheugend om te zien dat van het speciaal onderwijs tot het gymnasium de scholen vertegenwoordigd waren.

De scholen hadden zich goed voorbereid op de overdracht, wat zorgde voor een gestructureerd en effectief gesprek. Hopelijk gaan al de besproken leerlingen in het nieuwe schooljaar direct de vruchten van dit overleg plukken in de vorm van een doorgaande ondersteuning. De ontvangst, aankleding en catering was uitstekend verzorgd door het vakcollege Zuidrand en het Design college. Desondanks hopen we dat er volgend jaar een grotere ruimte nodig is voor de overdracht als nog meer scholen de voordelen van deze centrale overdracht gaan inzien!

Lizzy van den Berg, Agnes Kleinjan en Kees Blaauw

Pagina delen: