Start mediacampagne – Week van de Warme Overdracht po-vo 2021-2022

Nu de meeste leerlingen van groep 8 weten op welke vo-school ze zijn geplaatst, starten we vanuit De OverstapRoute met een mediacampagne over de Week van de Warme Overdracht po-vo.

In samenwerking met de gemeente Rotterdam en andere partners is dit jaar ingezet op een Week van de Warme Overdracht po-vo van 13 juni tot en met 17 juni 2022. Het is een week waarin de warme overdracht van leerlingen tussen basisscholen en middelbare scholen extra aandacht krijgt in de hele regio van Koers VO (NB. Bij leerlingen met een extra ondersteuningsvraag gaan we ervan uit dat de warme overdracht al tijdens de intake periode heeft plaatsgevonden).

We vragen alle scholen om in ieder geval déze week beschikbaar te zijn voor warme overdrachten, zodat leerlingen een goede overstap kunnen maken met een betere aansluiting op het vo.
Scholen kunnen blijven organiseren wat al werkt voor een warm overdrachtsmoment. De reeds gemaakte contacten en activiteiten tussen basisscholen en middelbare scholen blijven bestaan.

Scholen die hier nog stappen in willen maken, worden gestimuleerd om in actie te komen.

Factsheet en poster

Een factsheet met informatie voor een zachte landing in het vo en een poster over de Week van de Warme Overdracht po-vo zijn als pdf toegevoegd. Wij vragen u de poster te printen en zichtbaar op te hangen in de school of personeelsruimte. Een digitale factsheet en digitale poster zijn te vinden op de website van De OverstapRoute.

Wat kunt u tijdens deze mediacampagne nog verwachten?

Maandag 13 juni is er een speciale editie van de OverstapRouteMail over de Week van de Warme Overdracht po-vo. U kunt zich hiervoor opgeven via deoverstaproute@koersvo.nl.

Verder plaatst Koers VO tijdens deze week iedere dag een bericht op hun LinkedIn pagina.

Noëlle Pameijer heeft speciaal voor de Week van de Warme Overdracht po-vo een artikel geschreven over handelingsgerichte warme overdrachten en er is een filmopname gemaakt. De link naar dit filmpje wordt verspreid via een fysieke ansichtkaart met QR-code.

Eind mei worden deze ansichtkaarten in een enveloppe van Koers VO verstuurd naar alle scholen. De ansichtkaarten zijn bestemd voor leerkrachten groep 8 en mentoren klas 1.

Pagina delen: