Spreekuur poortwachters EED

In het schooljaar 2020-2021 is gestart met een spreekuur EED voor IB en SCP. De praktijk heeft geleerd dat van de vaste tijdstippen op dinsdag en vrijdag op dit moment nauwelijks meer gebruik wordt gemaakt. Wel is naar aanleiding hiervan het aantal consultaties dat ons op andere momenten bereikt fors toegenomen. Daarom de uitnodiging om ons bij vragen op het gebied van EED te benaderen via poortwachterdyslexie@pporotterdam.nl of via onze persoonlijke e-mailadressen:
Anneke Buis =  a.buis@pporotterdam.nl
Marga Boer = m.boer@pporotterdam.nl
Marleen van Dijk = m.vandijk@pporotterdam.nl
Kees Stentler = k.stentler@pporotterdam.nl
Elouise van Vessem = e.vanvessem@pporotterdam.nl (tot 1-2-2021)

Pagina delen: