Schoolbudget successen

Het schoolbudget in de praktijk

Het schoolbudget, het was even wennen, maar inmiddels hebben steeds meer scholen de weg naar dit budget gevonden. Het budget kan op meerdere manieren ingezet worden: voor een groep, de wijk of een individuele leerling. Met als doel het voorkomen van uitstroom richting een andere vorm van onderwijs. Er gebeuren mooie dingen met het budget en om dit te delen en wellicht wat inspiratie te geven zal er iedere nieuwsbrief een succes gedeeld worden. Wil je zelf ook een succes delen, dat kan! Geef dit door aan je schoolcontactpersoon, deze zorgt dat het bij de makers van de nieuwsbrief terecht komt!

Weer plezier in het leren!

Zware dyslexie, opgelopen achterstanden, een geringe zelfredzaamheid, het welbevinden dat steeds verder achteruit gaat… Deze casus speelde in groep 6 op een school in IJsselmonde. De afgelopen maanden is er voor deze leerling een schoolbudget ingezet om te voorkomen dat deze leerling zou uitstromen naar het SBO.

Hoe?: Door een externe partij is er 2 uur per week begeleiding geboden zowel binnen als buiten de klas (denk aan pre-teaching lezen, spellen, rekenen; begeleiding bij verwerking met behulp van inzet hulpmiddelen en psycho-educatie). Dit met als doel om zijn opgelopen achterstanden ‘stabiel’ te krijgen, dan wel in te lopen, en zijn zelfstandigheid en zelfvertrouwen te vergroten.

En met succes! De leerling is helemaal opgebloeid, heeft het weer naar zijn zin op school, ervaart plezier in leren en is minder afhankelijk van de leerkracht doordat hij hulpmiddelen zelfstandig kan gebruiken bij zijn leerproces. Daarnaast laat hij groei in leerprestaties zien en ziet het er naar uit dat hij op dit moment zijn schoolloopbaan op regulier kan blijven vervolgen!

Pagina delen: