Schoolbudget successen – Meerbegaafd en ASS

Op een reguliere basisschool in Charlois wordt een schoolbudget ingezet voor een leerling,  meerbegaafd en ASS,  die extra ondersteuning nodig heeft op het gebied van de contactname, coördinatie, omgaan met impulsiviteit, structuur en omgaan met veranderingen. Daarnaast wordt er ook extra ondersteuning geboden in de opvoedsituatie.

De inzet van het schoolbudget wordt tot nu toe met succes ingezet om de leerling onderwijs te bieden op zijn eigen basisschool. Er zijn heldere doelen gesteld en er wordt regelmatig geëvalueerd. De extra ondersteuning is voor 4 uur per week beschikbaar. Er is een klik met de begeleider van het schoolbudget en de relatie, afstemming en samenwerking tussen de leerling en de begeleider is veilig en vertrouwd.

De eindevaluatie heeft deze week plaatsgevonden en de samenwerking tussen alle instanties en personen heeft ervoor gezorgd dat deze leerling op een reguliere basisschool kan blijven t/m. groep 8. Ouders zijn hier erg blij mee en school heeft aangetoond en ervaren dat met de juiste inzet, samenwerking en afstemming veel mogelijk is op een reguliere school voor kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Deze leerling stroomt eind van dit jaar uit naar een VSO school in de omgeving.

Pagina delen: