Schoolbudget successen – Inzet op de sociaal emotionele ontwikkeling

Het schoolbudget in de praktijk

Het schoolbudget, het was even wennen, maar inmiddels hebben steeds meer scholen de weg naar dit budget gevonden. Het budget kan op meerdere manieren ingezet worden voor een groep, de wijk of een individuele leerling, ter voorkoming van uitstroom richting een andere vorm van onderwijs. Er gebeuren mooie dingen met het budget en om dit te delen en wellicht wat inspiratie te geven zal er iedere nieuwsbrief een succes gedeeld worden. Wil je zelf ook een succes delen, dat kan! Geef dit door aan je schoolcontactpersoon, deze zorgt dat het bij de makers van de nieuwsbrief terecht komt!

Inzet op de sociaal emotionele ontwikkeling

Hierbij een voorbeeld van het schoolbudget dat op een van onze scholen op schoolniveau wordt ingezet voor leerlingen die problemen ondervinden op het gebied van emotieregulatie. Steeds meer kinderen hebben last van stress. Er wordt veel verwacht van kinderen op school op zowel sociaal- als op cognitief gebied.  Sommige kinderen hebben hier extra veel last van. Ze ervaren onmacht of frustratie en dit uit zich in onzekerheid of boosheid. De begeleiding, genaamd ‘jij en stress, een hersenles’ is ingezet voor ongeveer 20 leerlingen uit de groepen 3 t/m 8, waardoor ze uitdagingen op school beter aankunnen als ze last hebben van stress. Ze krijgen praktische handvatten om hiermee om te gaan. Deze begeleiding heeft een positief effect op leerlingen, leerkrachten en de groepsdynamiek. Zowel vorig als dit schooljaar worden geen aanvragen voor ambulante begeleiding bij PPO Rotterdam gedaan op het gebied van gedrag en is uitstroom richting SO cluster 4 voorkomen.

Pagina delen: