Schoolbudget successen – een begeleider voor meerdere leerlingen op dezelfde school

Het schoolbudget in de praktijk

Het schoolbudget, het was even wennen, maar inmiddels hebben steeds meer scholen de weg naar dit budget gevonden. Het budget kan op meerdere manier ingezet worden voor een groep, de wijk of een individuele leerling, ter voorkoming van uitstroom richting een andere vorm van onderwijs. Er gebeuren mooie dingen met het budget en om dit te delen en wellicht wat inspiratie te geven zal er iedere nieuwsbrief een succes gedeeld worden. Wil je zelf ook een succes delen, dat kan! Geef dit door aan je schoolcontactpersoon, deze zorgt dat het bij de makers van de nieuwsbrief terecht komt!

Een begeleider voor meerdere leerlingen op dezelfde school

Op een van de scholen is het schoolbudget op schoolniveau aangevraagd, bedoeld voor meerdere leerlingen. Wat dit echt tot een succes heeft gemaakt is dat de school van dat geld een stukje formatie heeft gecreëerd zodat een vaste begeleider kon worden ingezet.  De begeleider werd in het afgelopen schooljaar ook ingezet vanuit het SBO-maatwerkbudget voor deze leerlingen.  Zij is nu enkele dagen per week op school om de leerlingen te begeleiden. Nieuwe leerlingen maar ook leerlingen die zij vorig jaar begeleidde, zowel met een SBO- als SO- profiel. De leerkrachten en de leerlingen kennen haar goed maar zij heeft ook nauw contact met de ouders. Tijdens het evaluatiegesprek van het schoolbudget viel op dat zij precies wist te vertellen aan welke doelen gewerkt werd bij welke leerling. Het is erg laagdrempelig en het voelt vertrouwd voor zowel de school als de leerlingen en hun ouders.

Pagina delen: