Schoolbudget 2023-2024 uitgeput – aanvragenstop

Vanaf donderdag 21 maart kunnen er geen nieuwe aanvragen schoolbudget meer worden ingediend. Alle voor deze datum in Kindkans ingediende aanvragen worden nog in behandeling genomen. Aanvragen voor Kans en Herstart lopen voor dit schooljaar nog wel gewoon door. De schoolbesturen zijn inmiddels geïnformeerd.  

Na een aantal jaren gewerkt te hebben met een schoolbudget tussen de € 1,5 miljoen en € 3,0 miljoen per schooljaar is het dit jaar voor het eerst dat het budget volledig benut, en zelfs overschreden, wordt. Aan de scholen zijn sinds september 2023 ca 800 aanvragen toegekend met een bedrag van € 2,7 miljoen. Het budget voor 2023-2024 bedroeg € 2,5 miljoen (zie ook het besturendashboard van PPO). We gaan ervan uit dat voor dit schooljaar, gezien alle aanvragen, de meeste zaken gedekt zijn. We beseffen ons ook dat in de laatste drie maanden nog knelsituaties kunnen ontstaan. PPO zal actief meedenken hoe deze ondersteuning vorm te geven en te zorgen dat ook deze leerlingen de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. 

Voor schooljaar 2024-2025 kunnen nog geen aanvragen worden ingediend. Deze richtlijn wordt momenteel opgesteld. Uiterlijk 1 juni volgt nadere informatie hierover.  

We begrijpen dat dit bericht vragen op kan roepen. Bel in dat geval de eigen schoolcontactpersoon.  

Pagina delen: