Scholing in het gebruik van DHH-PO

Ook dit schooljaar zijn er verschillende (online) scholingsmomenten voor beginnende en ervaren gebruikers van DHH-PO. Deze scholing wordt verzorgd door Sylvia Drent, de ontwikkelaar van het instrument. Begaafdheidsspecialisten en intern begeleiders kunnen zich opgeven voor deze scholingsmomenten en/ of hun voorkeur voor een scholingsmoment doorgeven.

De eerstvolgende (online) bijeenkomsten vinden plaats op 14 en 21 november in de ochtend en middag. Bij grote belangstelling kan wellicht niet iedereen op een moment van voorkeur aansluiten en plannen we op korte termijn extra scholingsbijeenkomsten in. In het voorjaar worden er ook live-bijeenkomsten georganiseerd.
Aanmelden kan via deze link

Toegang tot signaleringsinstrument DHH-PO voor alle scholen.

PPO Rotterdam draagt bij aan het stimulerend signaleren van (hoog)begaafdheid bij leerlingen. Dit doen wij o.a. door het ter beschikking stellen van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH-PO) Een interactief instrument dat scholen ondersteunt bij de screening en begeleiding van begaafde leerlingen in een webbased omgeving.

Voor alle scholen stelt PPO Rotterdam aanschaf (toegang tot de omgeving) van DHH-PO en de abonnementskosten ter beschikking.

Wat is DHH-PO?

1. Met de QuickScan kan de school een snel beeld krijgen of er wellicht leerlingen zijn die prestaties op begaafd niveau kunnen leveren.

2. In de module Signalering overweegt een leerkracht aan de hand van een signaleringslijst of het voor een specifieke leerling zinvol kan zijn om intern diagnostisch onderzoek te doen.

3. Aan de hand van verzamelde gegevens kan een leerkracht in de module “diagnose” vaststellen of de leerling zeer waarschijnlijk tot de groep (hoog)begaafde leerlingen behoort en of er aanpassingen in het leerstofaanbod en/of de begeleiding van de leerling wenselijk zijn.

4. Per vakgebied kunnen voor de methodes de richtlijnen voor compacten gedownload worden. Voor het verrijken zijn recensies opgenomen van materiaal dat hiervoor in te zetten is. Het protocol biedt ook handelingssuggesties voor begeleiding op basis van specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.

Inmiddels maken 130 van de 206 scholen van PPO Rotterdam gebruik van DHH-PO en (informatie vanuit de uitgever) logt 80% van deze gebruikers tenminste één keer per week in.

Regelen van de toegang:

Scholen die DHH-PO nog niet gebruiken kunnen de toegang regelen via een mail naar: dhh-ppo@vangorcum.nl  
Bij de bestelling graag laten vermelden: naam van de school, het brin-nummer en de naam + e-mailadres van de contactpersoon op de school die aanvraagt.
Binnen 1 á 2 werkdagen ontvang je vervolgens de inloggegevens.

Signaleringsinstrument DHH-PO beschikbaar voor alle scholen.

PPO Rotterdam draagt bij aan het stimulerend signaleren van (hoog)begaafdheid bij leerlingen. Dit doen wij o.a. door het ter beschikking stellen van Digitaal handelingsprotocol begaafdheid (DHH-PO) Een interactief instrument dat scholen ondersteunt bij de screening en begeleiding van begaafde leerlingen in een webbased omgeving. Klik hier voor het document.

Voor alle scholen stelt PPO Rotterdam ter beschikking:

  • aanschaf (toegang tot de omgeving) van DHH-PO
  • abonnementskosten
  • scholing in het gebruik van dit instrument

Pagina delen: