OBS Kasteel Spangen

Contact

Nicolaas Beetsstraat 4
3027AR Rotterdam
www.obskasteelspangen.nl

SchoolOndersteuningsProfiel

Schoolbestuur

OBS Kasteel Spangen

Onderwijsarrangeerteam

3975Delfshaven

Ouderfunctionaris /
coördinator jonge kind

Schoolcontactpersoon