Passend onderwijs: wat vindt u?

In Rotterdam werken we hard om kinderen en jongeren goed te ondersteunen, waar en wanneer ze dat nodig hebben. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijkertijd zijn er ook verbeteringen nodig. Daarom hoort het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap OCW graag uw ervaring!

Bent u ouder / verzorger, leerling of professional? Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden was over het (passend) onderwijs? OCW hoort graag uw verhaal. Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw.

Samen aan de slag met verbeteringen
De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht. Met deze thema’s gaat OCW samen met ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken.

Pagina delen: