Onderzoek naar slechthorende kinderen in het regulier onderwijs

Bericht van mevrouw Femke Hempel: “Ik neem samen met een groep andere master studenten van de Universiteit van Leiden, deel aan een onderzoek naar slechthorende kinderen in het regulier basisonderwijs.

Met dit onderzoek willen we uiteindelijk tot meer inzicht komen, de psychologische kant, maar ook tot concrete aanbevelingen t.a.v. het sociale klimaat en de fysieke omgeving van de school, met als doel het vergroten van een inclusieve omgeving voor o.a. slechthorende kinderen. Naar ons idee kunnen kleine aanpassingen in de fysieke ruimte ten goede komen voor kinderen met een beperking. Om deze reden zal daarom ook een architect van TU Delft komen naar de participerende scholen om aanbevelingen te doen. Voor dit onderzoek kom ik graag in contact met reguliere scholen waar slechthorende of doven kinderen (in de leeftijd tussen de 9 – 12 jaar) les krijgen. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.”

Wil je vanuit school hier je medewerking aan verlenen?
Neem dan contact op met mevrouw Hempel 06 – 241 499 86 of femke.hempel267@gmail.com

Pagina delen: